Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Rammer

I kommuneplanen er kommunen opdelt i 13 lokalområder. I hvert Lokalområde er der udlagt rammer, der hver især fastligger anvendelsen og omfanget af bebyggelse inden for et geografisk afgrænset område.

Klik i kortet herunder, for at se rammerne for ét af de 13 lokalområder, eller benyt oversigten til venstre.

Foruden rammerne for de geografisk afgrænsede områder, er der også fastsæt generelle rammer der gælder for hele eller dele af kommunen. Det er f.eks. emner som parkering, støj, opholdsarealer mm.
Se de generelle rammer her.

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00