click me

Send dine bemærkninger

 

Du kan sende bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til:

plan@svendborg.dk 

eller

Svendborg Kommune
Plan
Ramsherred 5
5700 Svendborg

 


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
Forslag
Send dine bemærkninger

Rammer

I kommuneplanen er kommunen opdelt i 13 lokalområder. I hvert Lokalområde er der udlagt rammer, der hver især fastligger anvendelsen og omfanget af bebyggelse inden for et geografisk afgrænset område.

Klik i kortet herunder, for at se rammerne for ét af de 13 lokalområder, eller benyt oversigten til venstre.

Foruden rammerne for de geografisk afgrænsede områder, er der også fastsæt generelle rammer der gælder for hele eller dele af kommunen. Det er f.eks. emner som parkering, støj, opholdsarealer mm.
Se de generelle rammer her.

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00