Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Kolonihaver

I Svendborg Kommune er der udlagt areal til kolonihaver fordelt på ni delområder; Ørkild, Brydevang, Christianshøj, Fruerskov, Margrethelund, Solbakken, Trappehaverne, Byhaverne og et område mellem Ring Nord og den kommunale skov Byparken.

Kolonihaveområderne er alle varige kolonihaveområder, og områderne indeholder cirka 440 haver.

Mål

Det er Byrådets mål, at: 

  • fastholde kommunens kolonihaveområder som en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. 
  • fastholde de eksisterende kolonihaveområder og det udlagte areal til kolonihaveområde mellem Ring Nord og Byparken.
Retningslinjer
  • Varige kolonihaver kan kun nedlægges helt eller delvist, hvis væsentlige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen.
Redegørelse

I Svendborg Kommune er der udlagt areal til kolonihaver fordelt på ni delområder; Ørkild, Brydevang, Christianshøj, Fruerskov, Margrethelund, Solbakken, Trappehaverne, Byhaverne og et område mellem Ring Nord og den kommunale skov Byparken.

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00