click me

Send dine bemærkninger

 

Du kan sende bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til:

plan@svendborg.dk 

eller

Svendborg Kommune
Plan
Ramsherred 5
5700 Svendborg

 


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
Forslag
Send dine bemærkninger

Kolonihaver

I Svendborg Kommune er der udlagt areal til kolonihaver fordelt på ni delområder; Ørkild, Brydevang, Christianshøj, Fruerskov, Margrethelund, Solbakken, Trappehaverne, Byhaverne og et område mellem Ring Nord og den kommunale skov Byparken.

Kolonihaveområderne er alle varige kolonihaveområder, og områderne indeholder cirka 440 haver.

Mål

Det er Byrådets mål, at: 

  • fastholde kommunens kolonihaveområder som en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. 
  • fastholde de eksisterende kolonihaveområder og det udlagte areal til kolonihaveområde mellem Ring Nord og Byparken.
Retningslinjer
  • Varige kolonihaver kan kun nedlægges helt eller delvist, hvis væsentlige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen.
Redegørelse

I Svendborg Kommune er der udlagt areal til kolonihaver fordelt på ni delområder; Ørkild, Brydevang, Christianshøj, Fruerskov, Margrethelund, Solbakken, Trappehaverne, Byhaverne og et område mellem Ring Nord og den kommunale skov Byparken.

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00