click me

Send dine bemærkninger

 

Du kan sende bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til:

plan@svendborg.dk 

eller

Svendborg Kommune
Plan
Ramsherred 5
5700 Svendborg

 


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
Forslag
Send dine bemærkninger

Erhverv og turisme

En erhvervspolitisk indsats er en vigtig del af kommunalbestyrelsens ansvar for kommunens udvikling, og har tæt sammenhæng med kommunalbestyrelsens politikker om blandt andet fysisk planlægning, miljø og kommunal service i øvrigt.

Den positive udvikling er ikke sikret ved et enkelt initiativ, men er summen af mange initiativer og forudsætninger - private og offentlige. I ånden af den erkendelse arbejdes der henimod en højere grad af koordinering og synergi brancher og sektorer imellem.

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00