Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Skårup Bymidte

Svendborg Byråd ønsker at fastholde bymidten i Skårup. Bymidten blev etableret med Kommuneplan 2013 for at fastholde og udbygge detailhandelsstrukturen i Skårup. Detailhandelsanalysen viser, at det er vigtigt, at sikre udviklingsmuligheder i lokalområderne med udgangspunkt i den eksisterende detailhandelsstruktur.

Den lokale dagligvarebutik, Super Brugsen, er i dag på 1.500 m2 og det skal sikres, at den fortsat kan udvikle sig. Området omkring Super Brugsen er fortsat omdrejningspunkt for butikker til lokal forsyning.

Mål

Det er Byrådets mål, at

  • sikre mulighed for etableringen af tidssvarende butikker for Skårup og opland, således at indkøbene fortsat kan gøres lokalt
  • sikre en god lokalforsyning med et bredt udbud af dagligvarebutikker og et standardiseret udbud af udvalgsvarer
  • skabe rammerne for lokal og bæredygtig detailhandel i lokalområdet
Retningslinjer
  • detailhandelsbutikker skal som hovedregel placeres indenfor Skårup bymidteafgrænsning
  • inden for Skårup bymidteafgrænsning kan der planlægges for butikker med et samlet bruttotageareal på 4.000 m2.
  • Arealet i de enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige henholdsvis 2.000 m2 og 1.000 m2.


Kortet viser Skårup bymidteafgrænsning

Redegørelse


Kortet viser Skårup bymidteafgrænsning

Det er fortsat et væsentligt mål for Byrådet, at der sikres mulighed for etableringen af tidssvarende butikker for Skårup og opland, således at indkøbene fortsat kan gøres lokalt.

Bymidterammen i Skårup skal sikre at butikker kan udvikles, tilpasses og moderniseres i takt med at samfundstendenserne og detailhandlens behov ændres. Samtidig er det afgørende for at bevare de mindre byer som attraktive bosætningsbyer.

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00