Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Kommuneplanlægning er en løbende proces

Kommuneplanen vedtages hvert 4. år, hvor den har gennemgået en hel eller delvis revision. Det er dog ikke ensbetydende med, at kommuneplanen er statisk i 4 år frem til en ny kommuneplan vedtages. 

I en dynamisk kommune er der løbende behov for at revurdere kommuneplanlægningen. Det må forventes at der løbende vil opstå behov for f.eks. mindre ændringer af rammerne for lokalplanlægningen for at tilgodese gode projekter, som Byrådet ønsker at fremme. Justeringer af kommuneplanen foretages med tillæg. Et tillæg til kommuneplanen skal i offentlig høring og bliver vedtaget af byrådet.

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00