Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Landsplanlægning

Kommuneplanen er udarbejdet i overensstemmelse med 'Landsplanredegørelsen 2013', med Landsplandirektiverne og de 'Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017'.

Kommuneplanen er desuden udarbejdet i overensstemmelse med sektorplanerne; vandplaner, Natura 2000-planer og Trafikplaner.

 

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00