Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forhold til anden planlægning

I afsnittets underpunkter er der redegjort for Landsplanlægning, Den regionale udviklingsplan og Sammenhæng til nabokommunernes planlægning. 

 

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00